Zijn liefdezon


Vader, lijk ik al iets meer
op Uw Zoon die mij wil leren
dat de aarde schoner wordt
als Zijn liefde zal regeren?
Geef mij meer begrip voor elk,
zoekend waar hun wortels groeiden
en zo een ontfermer zijn
voor geplaagden en vermoeiden.

Vader, lijk ik al iets meer
op Uw Zoon, Uw teerbeminde?
Kunt U elke dag Zijn kracht
en Zijn vreugde in mij vinden?
Zijn geduld en evenwicht,
ziet U die al welig bloeien
en ga ik trots mijn tekort
zo naar Jezus'  beeld toegroeien?

Niet omdat ik Hem steeds noem,
doch Zijn wezen na te streven,
dat laat mij als erfgenaam
eenmaal in Zijn hemel leven.
Hij verlangt niet meer van mij
dan Zijn knecht te zijn in 't kleine,
om ons heen Zijn liefdezon
vol van kracht te laten schijnen!
 

Frits Deubel
home