Zo werkt God!


Dus zo werkt onze God:
Geen machtige paleizen,
die indrukwekkend op
een rijke afkomst wijzen.

Een stal, een schaam'le krib,
geschikt voor enk'le dieren,
om de geboorte van
een Koningskind te vieren.

Dus zo werkt onze God:
In  't kleine groot en machtig,
in het eenvoudige
majestueus en prachtig.
Geen aardse schatten, maar
slechts voeding om te eten,
doch met een waardigheid,
een houding hoogverheven.

Dus zo werkt onze God
en zullen wij ook werken,
heel simpel en gewoon
de moedelozen sterken.
Geen uiterlijk vertoon,
maar stil Gods wil betrachten,
de wonden van een mens
verbinden en  verzachten.

Zo gaf God ons weleer
Zijn Zoon om na te streven,
om altijd zoals Hij
te troosten en te leven.
Dan worden wij een licht
van vriend'lijkheid en vrede,
wordt in afhank'lijkheid
Zijn grote Naam beleden!

Frits Deubel
home