Samen!


Samen zullen wij het redden.
Samen door de golven heen,
niet verbeten eenzaam vechten,
opgesloten en alleen.
Neen, afhank'lijk en hulpzoekend,
smekend om een enkel woord,
dat een lichtstraal uit de hemel
door je hunk'rend hart heenboort.

Samen vinden wij wel Vader
in de reine hemelsfeer.
Leg je hoofd dan moegestreden
veilig in Zijn armen neer.
Samen is het echt te dragen,
wat je zo intens bezwaart.
Samen is een kracht te smaken
die de vreugde openbaart.

Samen is een woord dat alles
minder triest en troostloos maakt.
Samen is de stem te horen
die je diep vanbinnen raakt.
Luister samen naar die klanken
tot de droefenis verbleekt
en God als de grote Helper
weer een vreugdeglans ontsteekt.

  Frits Deubel
home