Hoeveel vragen?


Hoeveel vragen komen daag'lijks
boven bij de hemel aan?
Hoeveel innige gebeden
zijn er reeds naar God gegaan?
Op zovele kwam een antwoord,
een verhoring werd vervuld,
maar de meeste eisen dikwijls
vele jaren van geduld.

Zou God ze wel duid'lijk horen?
Zijn ze soms te zacht gesteld
of heeft God ons overduid'lijk
't antwoord reeds al vaak verteld?
Wilde wij iets anders horen
dan wat Hij te zeggen had?
Was het soms steriel of vorm'lijk
't woord waar onze mond mee bad?

Heus, God hoort wel ieder woordje
dat je smekend tot Hem draagt
en Hij wikt en weegt de zinnen
die je Hem in deemoed vraagt.
Als je op een vraag al jaren
niets van boven hebt gehoord,
kan het zijn dat straks of morgen
er een duid'lijk antwoord gloort.

 Frits Deubel
home