Twijfel niet!


Je twijfelt soms aan alles
wat jou het leven biedt
en door een mistig landschap
je niet zo helder ziet.
Wat zal de dag weer brengen
en wie gaat met je mee,
hoe hoog stijgen de golven
op 's levens wereldzee?

Geef je eens willig over
aan Hem die alles weet,
verzacht de teerste wonden
en stilt het droeve leed.
Hij zal wel uitkomst geven
als alles gaat verkeerd
en je de blijde warmte
van 'n vriendenhand ontbeert.

Het zal wel anders komen
dan menigeen verwacht.
Verschijnen soms problemen
geeft God je levenskracht.
Zijn woord is ja en amen.
Het gaat zo Hij het wil.
Voel je dus maar geborgen
en blijf maar rustig, stil!

Frits Deubel
home