Evenwicht


Mijn God, wat kan dat moeilijk zijn:
Je evenwicht hervinden,
doordat een macht je ziel beheerst,
die je met kracht wil binden.
Je voelt je als een stuurloos schip
dat slingert op de golven
en denkt dat je ten onder gaat,
door ruwe storm bedolven.

En toch ga je geen dag alleen
in talloze gevaren.
Er is er Een die voor je waakt,
jou veilig wil bewaren.
Hij weet wel wat het zeggen wil
als je totaal verloren
in bange nacht en eenzaamheid
geen enkel licht ziet gloren.

En telkens als je 't evenwicht
ineens dreigt te verliezen,
probeer dan eens met al je kracht
voor Hem, jouw Heer, te kiezen.
Hij laat je fier en rechtop staan,
zelfs in de droeve dagen
en geeft je veerkracht om opnieuw
de levenslast te dragen.

Ga nu eens voor de spiegel staan
en zeg:"God, wilt u zorgen
dat ik mij sterk, veerkrachtig voel
en in Uw hand geborgen".
Dan komt er rust en vrede weer.
Je zult het gaan ontdekken
en God zal in jouw treurig hart
het evenwicht verwekken!

Frits Deubel
home