Het positieve


Kijk eens naar het positieve
dat je deze dag beleeft,
naar de hart'lijke ontmoeting
die je zoveel blijdschap geeft,
naar de vrede die je toevloeit
en de liefde die je draagt,
naar de warmte van je naasten,
die je hart weer even schraagt.

Kom, vergeet maar al het kwade
dat zich in jezelf bevindt,
naar de strijd tegen de ander,
die je nog niet overwint,
naar de last die je moet dragen
en zwaar op je schouders drukt
of 't gesprek over verzoening,
dat nog steeds niet is gelukt.

Kijk maar naar het positieve
dat je heden wedervaart,
naar de kring van veel bekenden,
waarvan jij veel steun ervaart.
Hef je hoofd dan naar de hemel,
    naar de kracht van 't gouden licht.
Juich uit volle borst en jubel
voor Gods vriend'lijk aangezicht.

Frits Deubel
home