Een beetje ongelukkig


Een beetje ongelukkig zijn,
wellicht kan dat ons vormen,
zoals na hete zonneschijn
de kracht van woeste stormen.
Gaat het niet zo't zou moeten zijn,
loopt schijnbaar alles tegen,
wat lijkt een weg langs het ravijn
blijkt soms een pad van zegen.

Niet alles gaat naar onze wens,
maar trieste, droeve tijden
vaak naar een nooit gesmaakt geluk,
een ander inzicht leiden.
Het hoort bij wat het leven biedt
als zwart en wit bij kleuren.
Al lijkt het of een muur ontstaat,
er openen zich deuren.

Een beetje ongelukkig zijn
is als de vloed van stranden,
die reinigend een wond're kracht
schuimkoppend laat ontbranden.
Draag maar gerust je levenslot.
De kringloop aller dingen
laat, als de nacht verdwenen is,
de vogel toch weer zingen.

Frits Deubel
home