Zoals Jezus


Ik zie Jezus nog zo hand'len
zonder oordeel of gericht
met een blik van naastenliefde
op Zijn vriend'lijk aangezicht.
Hij beminde ieder ander,
vroeg niet naar geloof of aard
en de tollenaar zei Hij zelfs:
"Mens, jij bent Mij alles waard!"

Jezus keek naar de gezindheid
van een hart dat openstond,
waarin Hij door al Zijn liefde
vaak Zijn eigen wezen vond.
Dat was voor de Heer maatgevend
om de and'ren bij te staan
en als Vriend en als Verlosser
blij met hen de weg te gaan.

Zo kon Hij het hart gaan vormen:
voor een elk tot hulp bereid,
dragend, ondanks de verschillen,
als een Vriend de levensstrijd.
Slechts de overeenkomst zoekend
bij de mens die eerlijk was,
waarin Hij, trots veel gebreken,
toch de liefde Gods in las.

Laten wij zo met elkander
minnen hen, die God ons geeft,
    opdat uit ons doen zal blijken
dat in ons Gods liefde leeft.
Dat is zo de Heer ons voorgaat,
dat is, wat Hij gaarne ziet:
Altijd dienen, altijd zeeg'nen
met een hart dat liefde biedt!

Frits Deubel
home