Een hemelse schare


Geest'lijk leven zoals Jezus
het ons allen heeft geleerd,
zodat machtig de verzoening
in ons kinderhart regeert.
Met een milde blik steeds kijken
wat ons het verleden bracht
en dan God als Helper weten
die de zwaarste pijn verzacht.

Broeders, zusters zijn wij samen,
uitgegroeid tot 'n christenschaar,
die bereid is tot verzoening,
levend voor en met elkaar.
Zoals Jezus het ons leerde
kijken wij vooruit naar 't licht,
als één volk en één gemeenschap
onze blik naar God gericht.

Wij gedenken onze lieven,
dragen ze diep met ons mee
en we weten hen geborgen
in het land van rust en vree.
Daar zijn zij die wij zo minnen
bij de Heer voorgoed tezaam,
prijzend, dankend de Verlosser
en Zijn wondergrote Naam.

Frits Deubel
home