De zon der liefde


Als de liefdezon gaat schijnen
wordt de nacht een dageraad,
waar het morgenlicht in luister
alles blij ontwaken laat.
Velen die door zorg vermoeid zijn
richten weer het hoofd omhoog,
om de liefde te aanschouwen
aan de wijde hemelboog.

Als de liefdezon gaat schijnen
is er niets meer dat ons scheidt.
Arm en rijk en jong en oud zijn
tot een wederdienst bereid.
Elke tweedracht is verdwenen
en men handelt eensgezind,
omdat ieder hart het glanslicht
van de liefde ondervindt.

Als de liefdezon gaat schijnen
wordt het duister vloeibaar licht
en het hart dat levensmoe is
weer verblijd en opgericht.
Zo toont God een gulle glimlach
waardoor Hij zich openbaart.
Door Zijn liefde wordt het leven
voor een elk de moeite waard.

Frits Deubel
home