DE STER


Over een
verloren aarde
ging een
hoopvol mens.
"Vader, dat
zij één zijn!"
was Zijn 
diepe wens.

Als die
stille bede
ons regeren zal,
reikt de ster
van Bethlehem
verder dan
de stal.

Frits Deubel

home