EEN LOFLIED


  Lief'lijk ruist een loflied door de nacht
als de adem van gebeden.
Het verhaalt van zilv'ren sterrenpracht
en een aard die glanst in vrede,
van een Kind, geboren in een stal,
dat de wereld zal verwinnen.
God, de Schepper van 't heelal,
laat de mens opnieuw beginnen!

Frits Deubel

home