GOD VAN LIEFDE


 God van liefde, God van vrede,
Vader vol barmhartigheid,
Gij gaf ons een erfdeel mede:
leven tot in eeuwigheid,
toen Gij zond als hulp'loos Kind,
Hem, die hulpelozen mint.

Laat ons daaraan stille denken,
zelfs in onze lijdensnacht,
dat Gij eenmaal wilde schenken
Uwe vreed' en levenskracht
door Uw Zoon, Uw Hemelkind,
dat de hulpelozen mint.

Ach, hoe zouden wij verdwalen
waar Zijn sterrenlicht niet blonk,
ooit het einddoel kunnen halen
als Zijn herdersstem niet klonk?
Duizend, duizendvoudig, Heer,
brengen wij U dank en eer!

Frits Deubel

home