MIJN ZOON!


Nog nooit mocht ik God aangezicht
in zoveel hemellicht aanschouwen
en nimmer kon Zijn liefde mij
een groter wonder toevertrouwen,
toen in die nacht in Bethlehem
het was of heerlijk klonk Zijn stem:
"Zie Mijn geliefde Zoon, hoor Hem!"

Toen alles eens verloren scheen,
was het Gods liefde die de aarde,
een lang vergeten woestenij,
nieuw vruchtbaar leven openbaarde.
Het was of machtig klonk Zijn stem
boven de stal in Bethlehem:
"Zie Mijn geliefde Zoon, hoor hem!"

Kom, laat de boodschap met ons gaan
en klinken over alle grenzen:
een liefdeband van land tot land,
een vredewoord voor alle mensen.
Dan eren wij de naam van Hem,
die alle scheps'len maant met klem:
"Zie Mijn geliefde Zoon, hoor Hem!"

Frits Deubel

home