een aansporing

Gods handen   
slaan
mij nooit
zij sporen
mij
slechts aan
en met
die
tinteling
kan ik
weer
voorwaarts
gaan  

fd

home