een dirigent

hij stond reeds jaren voor zijn koor
je zag hij hield van dirigeren
zijn hand bespeelde ied're stem
en nochtans moest hij heel veel leren
de notennamen wist hij wel
hun waarden had hij goed bekeken
maar welke waarde 't koorlid had
daarover kon hij moeilijk spreken

zijn hand die stipt de maat kon slaan
was nimmer langs een wang gestreken
zijn ogen waaraan niets ontging
zij hadden nog geen ziel bekeken
zijn oren hoorden elke fout
maar kwamen zorgen nooit te weten 
zo snel als hij zijn tempo nam
was hij een roep om hulp vergeten

toen pakte God zijn handen vast
de handen die vaak dirigeerden
opdat z'als werktuig in Zijn hand
de zangers meer dan zingen leerden
hij werd van dirigent ook vriend
naast noten ging hij noden leren
en later sprak men nog in 't koor:
hij deed veel meer dan dirigeren

fd

home