rijpen

zoals het
koren
in de zon
moet rijpen
zal ik
Gods woorden
later 
pas
begrijpen

fd

home