vaderliefde

had ik elke schat der aarde
en Uw liefde mij ontbrak
niets was nog van een'ge waarde
daar G'in mij geen licht ontstak
geen gena voor recht liet gelden
en het brood niet met mij brak

rustend in uw vaderarmen
met mijn beide ogen dicht
smaak ik 't wonder van erbarmen
wordt het duister rondom licht
voel ik als in blijde dromen
Uw vertroostend aangezicht

aardse schatten gaan verloren
maar Uw liefde blijft altijd
daarom wil ik U behoren
wand'len met Uw vriend'lijkheid
totdat Gij mij zacht zult roepen
dragen in Uw heerlijkheid

fd

home