Gods arm

even op 
Vaders schoot
ver van
vertwijf'ling
en smart
even uit
drukkende nood
dicht aan 
Zijn liefdevol
hart
en in Zijn
 veilige arm
wordt wat
verkild is
weer warm

fd

home