warmte

schenk mij Uw warmte, Vader, elke dag
want zonder dat kan ik niet leven
en Heer, als ik U nog iets vragen mag
wil ook zelfs dan nog warmte geven
als Gij mij 's avonds niet zo danken hoort
zoals Gij het reeds jaren hoorde
opdat Gij mij als weer de ochtend gloort
toch trekken zult met liefdekoorden

schenk mij Uw warmte, Vader, elke dag
en laat Uw liefde tot mij spreken
door ogen waar ik menigmaal in zag
doch nimmer achter heb gekeken
want, Heer, dit ene heb ik vaak beleefd
in dagen van verdriet en zorgen
dat bijna alle warmte die Gij geeft
in kleine dingen ligt verborgen

 fd

home