mijn hart

maak van mijn hart een machtig bouwwerk, Heer
een monument van liefde U ter eer
geef het pilaren die zelfs dragen
de zwaarste last die U zult vragen
versterk het als een burcht voor mijn verweer
en zet het op een vaste rotsgrond neer

maak van mijn hart een vriendelijk gebouw
waar alle schepselen die ik aanschouw
gelukkig door de gangen dwalen
en stille rusten in de zalen
van vrede en van onbegrensde trouw
waar ik ze zeggen zal: ik hou van jou!

 maak van mijn hart een heerlijk huis, zo groot,
zo hoog, zo breed, zo diep dat alle nood
van nooit beminden en beminden
er binnenin een plaats zal vinden
en ik de harten waar de vreugde vlood
geheel kan vullen met wat U mij bood

en als U 't aanziet, grote Architect,
zeg de gebreken dan die U ontdekt
opdat mijn fouten niet onteren
de tempel waar U wilt regeren
waar U weer levenskracht in mij verwekt
wanneer Uw zegenrijke arm zich strekt

maak van mijn hart een hemels paradijs
waar alle dagen klinkt de schone wijs
van kind'ren die naar huis verlangen
om daar als erfdeel te ontvangen
na een geheimnisvolle  levensreis
de gouden zegekroon als hoogste prijs 

fd

home