stilte

in de stilte zoek ik God
en ik roep Hem in de nachten
van mijn rust'loze gedachten:
bent U daar nog altijd, God?

in de stilte zoek ik Hem
als ik denk Zijn stem te horen
klinken zoveel lieve woorden
dat ik daaraan Hem herken

in de stilte troost Hij mij:
Ik heb eens jouw naam geschreven
jij zult leven, eeuwig leven
van bekommernissen vrij

fd

home