de liefde Gods

er is een schuilplaats op de aarde
waar je als godskind veilig bent
waarheen je dag en nacht kunt vluchten
als niemand hier je smarten kent
het is een vesting vast verankerd
onwrikbaar als een sterkte rots 
het is de rustplaats voor vermoeiden
die schoonste plek: "de liefde Gods"

er is een schuilplaats op de aarde
waar God je hart'lijk welkom heet
met deuren wagenwijd geopend
opdat je nooit Zijn trouw vergeet
en kom je binnen moegestreden
als een verdwaalde in de nacht
aanschouw je in een gloed van vrede
"de liefde Gods" in al haar pracht

 er is een schuilplaats op de aarde
waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt
het is de vrijstad voor geplaagden
waar 't licht van Gods genade blinkt
en durf je niet die plaats te zoeken
wellicht door eigen mening trots
misschien dat ik je dan mag wijzen
die schoonste plek: "de liefde Gods"

fd

home