een woord

Heer, geef mij een woord wanneer ik zal spreken
een woord dat vrede en vreugde bewerkt
dat weer een vonk van geloof doet ontsteken
en de vermoeide vertroost en versterkt
'k voel mij zo machteloos bij zoveel lijden
als ik iets zeggen wil kan ik het niet
Vader, toe schenk mij die kracht tot verblijden
een woord van U in een poel van verdriet

laat mij dan spreken een woord vol erbarmen
dat ook in 't heden nog wond'ren verricht
opdat het ingaat bij d'armste der armen
die nooit aanschouwde Uw vriend'lijk gezicht
laat het een woord zijn dat harten doet trillen
en daar weerklinkt als een hemels akkoord
spreekt Gij door mij als ik smarten wil stillen

ik vraag U nogmaals: geef mij een woord!

 fd

home