de nieuwe mens

vaak hoor ik dat bij mij vanbinnen
ineens twee mensen aan het spreken zijn
en als'k de dag weer ga beginnen
merk ik dat beiden ook aanwezig zijn
als d'eerste praat zwijgt stil de tweede
doch even later is het andersom
en waar ik ga, n loopt er mede
doch ook die and're ik steeds tegenkom

de eerste mens hij werd geboren
gelijk met mij en lijkt precies op mij
wanneer ik spreek kun je niet horen
of ik die woorden zelf wel zeg of hij
de tweede is daarna gekomen
God zelf verwekte deze nieuwe mens
en dat slechts hij mij zou bewonen
was vr mijn komen reeds Zijn diepste wens

hoor hoe ze zoals daag'lijks vechten
en hoe de oude mens zich nog verweert
o God, wil toch het pleit beslechten
opdat de nieuwe mens in mij regeert
die oude mens is nog zo krachtig
hij zegeviert vaak door zijn bruut geweld
ik voel mij dikwijls zo onmachtig
en menigmaal heeft hij mij al geveld

maar 'k heb een vast besluit genomen
wellicht voor d'oude mens wat rigoureus:
hij zal beslist niet aan de dood ontkomen
o, sterk mij God ik heb geen enk'le keus
als hij blijft leven moet ik sterven
dus 't oude schepsel moet ten ondergaan
dan kan de nieuwe mens berven
Uw rijk en triomferend voor U staan

fd

home