een nieuwe dag

ik zocht in bange, droeve tijd
bij U, mijn God de rust
en telkens gaf Gij mij weer moed
en nieuwe levenslust

als ik Uw zonlicht nooit meer zag
hoe kon ik verdergaan?
mijn leven was een woestenij
van gloed en glans ontdaan

zolang Uw liefde mij omringt
Uw vaderarm mij draagt
komt in mijn hart een nieuwe dag
en 't morgenlicht weer daagt

fd

home