een geheim

zoek niet de hulp
die je begeert
zo ver bij je vandaan
mij heeft het leven
dit geleerd:
ze kan vlak
naast je staan

wellicht je dan
het wonder ziet
waarop je
treurend wacht:

de steun die je
de ander biedt
geeft ook
jezelf weer kracht 

fd

home