bloeien                           (druk op titel voor volgende gedicht)

't vormen 
van
een 
godskind
is een
telkens
snoeien

wordt hij
weer iets
kleiner
kan hij
schoner
bloeien

fd

home