een hemels lied

ik hoor ineens heel zacht een lied weerklinken
en 't plant zich fluist'rend in mijn ziele voort
zo schoon dat alles in het niet gaat zinken
wat ooit mijn oor aan klanken heeft gehoord
verbaasd richt ik mijn blik naar alle zijden
doch waar ik kijk ik nergens zangers zie
mijn God, hoe kan een lied mij zo verblijden
het is zo'n wonderschone melodie

het lijkt wel of er zingend wordt gebeden
hoor, duidelijk verneem ik ieder woord
men zingt van liefde en van ware vrede
van vreugde die door niets meer wordt verstoord
steeds schoner zich de tonen samenrijgen
totdat het uitgroeit tot één groots akkoord
als in een droom voel ik mij opwaarts stijgen
en dankend knielen voor Gods hemelpoort 

dan wordt het stil, ik ben weer hier beneden
alleen met al mijn zorgen en verdriet
doch in mijn ziel draag ik een wonder mede:
de slotakkoorden van een hemels lied

en boven, zie, daar glimlacht God tevreden
Hij spreekt dan tot Zijn machtig eng'lenheir:
als er op aarde innig wordt gebeden
ach, zing dat schone lied dan nog een keer

fd

home