mijn Vader

zo dikwijls wandel ik in stille nachten
met Vader en ik houd Zijn hand gevat
'k vertel Hem al mijn innige gedachten
met woorden waar ik nimmer nog mee bad
ik zeg Hem d'allerkleinste zorgen
totdat ik inslaap van het praten moe
ik voel mij veilig, rustig, welgeborgen
want zie Hij knikt mij zo begrijpend toe

 ze zijn niet meer te tellen alle nachten
bij God met een onopgeloste vraag
soms zegt Hij: kind, daar moet Ik nog mee wachten
Mijn antwoord komt gewis doch niet vandaag
wees stille slechts want Ik zal voor je strijden
Ik was toch altijd met Mijn hulp nabij!
dan wandel ik zo rustig aan Zijn zijde
ineens voel ik mij weer een beetje blij

toch zijn er ook wel van die droeve nachten
waarin ik uren dwaal geheel alleen
is Vader al voorbij, kon Hij niet even wachten?
o God, wijs mij Uw weg! waar moet ik heen?
doch dan hoor ik een stem zo troostvol klinken:

je gaat geen enk'le schrede zonder Mij
mocht ieder steunpunt om je heen verzinken
Ik ben jouw Helper en Ik blijf nabij 

fd

home