een helper

hoor jij ook dat hulpgeroep
overal waar mensen praten?
't lijkt wel of haast iedereen
iets van "help!" wil achterlaten
of ze vrolijk zijn of mat
als je even goed blijft luist'ren
hoor je door hun woorden heen
telkens weer dat "help mij!" fluist'ren

hoor jij ook dat hulpgeroep
uit de machteloze monden
die goddank nog net op tijd
jou bereid tot helpen vonden
ga daaraan dan nooit voorbij
want je bent door God gezonden
om met liefde en geduld
te verzachten vele wonden

hoor jij ook dat hulpgeroep?
grijp dan eens die kille handen
van de dwalenden wiens schip
door de woeste golven strandde
druk ze even aan je hart
streel ze, kus ze zonder schromen
en laat zo de liefde Gods
in verslagen harten stromen

fd

home