Vader waakt!

Vader waakt dus leg je hoofd maar neder
morgen is er weer een nieuwe dag
en dan troost Zijn liefde jou zo teder
dat je het zelfs tastbaar voelen mag
morgen schenkt Hij wel de hemelvrede
die je moede hart weer zingen doet
en als zorgen je soms wank'len deden

ga maar rustig slapen, 't komt wel goed

  leg je hoofd maar in Zijn vaderhanden
laat het rusten tot de morgen daagt
en de pijn die je vaak overmande
niet zo schrijnend aan je ziel meer knaagt
sluit je ogen dan zal God bewerken
dat de storm in jou weer zwijgen moet
en al kun je daarvan nu niets merken

ga maar rustig slapen, 't komt wel goed

laat je hoofd maar in Zijn handen rusten
 als je door een dal bent heengegaan
en de zorgen je geloofsvuur blusten
dan blaast God vannacht het wel weer aan
Hij die in de slaap aan Zijn beminden
levenskrachten geeft en strijdensmoed
laat ook jou weer het vertrouwen vinden

ga maar rustig slapen, 't komt wel goed

fd

home