kinderhanden

'k zie ze dikwijls, kinderhanden
reikend naar de teerste banden
en wel alle kleine zorgen
liggen daarin stil verborgen
handen zo onnoem'lijk rein

'k zie ze daag'lijks naar mij reiken
voor wat troost, voor liefdeblijken
het ontroert mij telkenmale
en ze mij er bij bepalen
hoe mijn handen soms nog zijn

en ik bid: God, wil toch geven
dat ik dicht bij U mag leven
en mijn kinderhanden beide
rustig, welgeborgen, blijde
in Uw vaderhanden zijn

fd

home