een deur

God spreidt Zijn armen   
 zeeg'nend uit
over een aard door
schuld gebonden
en liefd'rijk Hij een deur
ontsluit voor 't mensenkind
bevlekt met zonden
het schoonste
wat hij af kan staan,
Zijn enig Kind,
zendt Hij voor alle mensen

als liefde zelfs zo ver
kan gaan
wat zal het mensdom
dan nog wensen? 

fd

home