waarom?

soms is het moeilijk te geloven
dat God elk mensenkind bemint
dan roep je vol verdriet naar boven:
mijn God, het is toch ook Uw kind?

waarom kon U het niet bewaren
voor U is toch geen ding te groot
waarom voorkwam U niet gevaren
die eindigden zelfs met de dood?

waarom?
Je kunt het blijven vragen
totdat de dag ten avond neigt
je kunt het schreeuwen alle dagen
en 'k weet dat je geen antwoord krijgt

het blijft zoals zoveel verborgen
tot je eenmaal voor God zult staan
en zeg je dan je droefste zorgen
Hijzelf Zijn arm om je zal slaan 

fd

home