maranatha!

als Christus wederkomen zal
waar zullen dan de "herders" wachten 
de kudde veilig om zich heen
zoals zij eens de nacht doorbrachten?
waar zullen dan de "wijzen" zijn
die stil het Koningskind aanbidden
en gaan er nog "verstandigen"
moe van het wachten uit ons midden?

als Christus op de aarde komt
hoort men dan weer de eng'lenkoren
of ging door veler ongeloof
die klank voor menigeen verloren?
en zal "Herodes" er weer zijn
om "pasgeborenen" te doden
omdat slechts één gebod bestaat:
"geweld!" in plaats van tien geboden

als Christus morgen komen zal
wordt Hem dan weer een stal gegeven
omdat de kamers zijn bezet
van het paleis waarin wij leven?
of is de lucht zelfs zo vervuild
dat wij Zijn ster haast niet bespeuren
hier in een wereld vol geweld
waar hemelen zich bloedrood kleuren?

als Christus plotseling verschijnt
heb ik dan het geloof behouden
trots de verwoesting om mij heen
die mij bedreigde en benauwde?
en innig smeek ik: Heer, mijn Heer,
laat mij in deze kille nachten
daar waar het "Maranatha" klinkt
in liefde op U blijven wachten

 fd

home