de Heer

ik heb de Heer gezien: twee broze handen
       omsloten stil de mijne en het leek
alsof er binnenin mij iets ontbrandde
en ik de handen van mijn Heer bekeek
ze waren stram, vereelt door 't noeste werken
en toch leken ze mij ineens zo zacht
toen zij mij door hun warmte lieten merken
dat het de Heer was die ze tot mij bracht

ik heb de Heer gezien toen kinderogen
vol vreugde opwaarts blikten en het leek
alsof de Heiland zelf vanuit de hoge
heel even met een glimlach naar mij keek
ik heb de Heer gezien daar waar de voeten
van zegenaars mij zijn vooruitgegaan
en op de plaatsen waar ik hen ontmoette
zag ik ook telkens weer mijn Heiland staan

ik heb de Heer gezien, Zijn grote werken
door de geringsten die Hij tot mij zond
want dikwijls wil Hij door de zwakken sterken
en spreekt Hij wijsheid door een kindermond

God geve dat ook ik mij meer kan buigen
en met mijn heil'ge opdracht and'ren dien
zodat er velen ook van mij getuigen:
door hem heb ik vandaag de Heer gezien

fd

home