Gods kind

uit God te zijn geboren!
wat kan er schoner zijn

dan telkens weer te horen
de woorden: jij bent Mijn!
'k draag diep in mij het evenbeeld
van Hem die mij bemint
genade is het, anders niet
ik ben en blijf Gods kind

zo'n erenaam te dragen
de hoogste die er is
bezielt mij alle dagen
en maakt mijn gang gewis
mijn koninklijke nieuwe naam
mij vast aan Vader bindt
genade is het, anders niet

ik ben en blijf Gods kind

waarheen ik ga op aarde
ik draag met vreugd en eer
die naam zo groot van waarde
gekregen van mijn Heer
ik zing als weer de morgen gloort
een nieuwe dag begint:
genade is het, anders niet
ik ben en blijf Gods kind!

fd

home