Uw licht

Heer, geef mij ogen die U aanschouwen
ik vraag U, schenk mij dit rijk bezit
ogen waaruit onwrikbaar vertrouwen
spreekt wanneer ik in eenzaamheid bid
breng er de gloed in van heilig willen
en een blik die op U is gericht
Vader, wil dit verlangen toch stillen:
geef ze beide een wonderbaar licht

geef mij ogen die vreugd'vol en open
altijd een stil getuigenis zijn
dat'k wil beminnen, geloven, hopen
en U wil dienen willig en klein
maar laat mij ze, God, menigmaal sluiten
opdat ik als kind veel met U spreek
talloze zorgen hield ik reeds buiten
als'k binnenin Uw wijsheid bekeek

Vader, schenk mij toch twee van die bronnen
in een blij en gelukkig gezicht
ogen die schijnen als klare zonnen
weerspiegelend Uw wonderbaar licht

  fd

home