al ware het                        (druk op titel voor volgende gedicht)

(naar 1 Kor.13:1-13)

al ware het dat ik op aarde
met mensen- en met eng'lentongen sprak
wat had mijn woord dan nog voor waarde
als niet de liefdevlam mijn hart ontstak
wat baatte het dat'k profeteerde
al het geloof en al de kennis had
zo niet Gods grootheid mij regeerde
en ik Zijn liefde niet in mij bezat

de liefde is lankmoedig, eerlijk
zij alles dekt, zij hoopt, gelooft en lijdt
zij is een kracht zo onontbeerlijk
een wapen tegen onverzoenlijkheid
de liefde Gods maakt geen vertoning
de liefde kan nooit opgeblazen zijn
zij zoekt in ieders hart een woning
en biedt zich telkens aan oprecht en rein

als profetieŽn zullen zwijgen
als men geen kennis meer of talen hoort
dan nog zal boven alles stijgen
de warmte van Gods liefdevolle woord
hier blijven onverbreek'lijk samen
geloof en hoop en liefde, deze drie
doch slechts de grootste dezer namen
de wond're liefde ik voor eeuwig zie

fd

home