mijn leven

vult Gij mijn leven, trouwe God
zodat waar'k mij bevind
mijn dankbaar hart met eerbied draagt
het wezen van Uw kind

beweeg mijn hart en buig mij, Heer
gelijk de halm zich neigt
en rijpend in Uw zonnelicht
een gloed van goud verkrijgt

dat in het ruisen van de wind
als in het paradijs
opnieuw Uw vaderstem weerklinkt
op heel mijn levensreis

ik weet, als Gij mij huiswaarts roept
dat ik Uw pracht zal zien
veel groter dan ik had verwacht
veel schoner dan'k verdien

fd

home