soli Deo gloria!

alles heb'k aan God te danken 
 al wat Hij geschonken heeft
rijker dan de allerrijkste
Hij mij van Zijn rijkdom geeft
soli Deo gloria!

ik heb niets, neen, niets te vrezen
zelfs als heel de aarde beeft
sterker dan de allersterkste
Hij mij van Zijn rijkdom geeft
soli Deo gloria!

Majesteit der majesteiten!
God, mijn Heer, Hij waarlijk leeft!
groter dan de allergrootste
Hij mij van Zijn grootheid geeft
soli Deo gloria!

fd

home