wanhoop niet!

wanhoop niet, mijn lieve kind!
deze raad wil ik je geven
ook als je geen uitweg ziet
in de doolhof van het leven
als de golven van verdriet
haast tot aan je lippen stijgen
zelfs ook dan nog, wanhoop niet
je zult nieuwe kracht verkrijgen!

wanhoop niet hoe bang 't ook is
in de branding van je zorgen
na de diepste duisternis
daagt toch altijd weer de morgen
bid maar als de dag ontwaakt
tot de nacht je toe zal dekken
en God zelf die alles maakt
zegenend Zijn arm zal strekken

wanhoop niet, er komt een tijd
dat je zelfs een lied zult zingen
als je ziet Gods vriend'lijkheid
in de allerkleinste dingen
bid maar, roep maar, dag aan dag
laat Hem al je zorgen weten
tot je blij ervaren mag:
God heeft mij nog nooit vergeten!

fd

home