de laatste

het leek of ik werd opgetild
en boven alles hoogverheven
bevond ik mij op Sions berg
door 't gouden zonnelicht omgeven
'k zag koninkrijken dezer aard
hun klatergoud en heerlijkheden
en riep begaan met 't smart'lijk lot:
Heer, zend toch uit Uw hemelvrede!

ik zag vier eng'len wachtend staan
opdat geen winden zouden blazen
en met een nietsontziende kracht
langs aarde, zee en bomen razen
ik hoorde stemmen om mij heen
met list hun snode plannen smeden
nog even slechts en ongeremd
konden zij bruut naar voren treden

toen trad een engel in het licht
Gods liefde had hem uitgezonden
hij riep: beschadig d'aarde niet
totdat de laatste is gevonden

met deze woorden in mijn hart
zag ik mijn grootste taak voor ogen
en weer op aarde vroeg ik God:
laat mij die laatste vinden mogen

fd

home