Gods naam

wie is het die Gods naam misbruikt?
wie is het die daarmede zondigt
en ongewild en onbewust
vaak ruw een and're naam verkondigt?
ben jij of ik het die onteert
de naam die heilig is te noemen
en zwijgen wij op meen'ge plaats
waar wij hem eig'lijk moesten roemen?

n tel van onbedachtzaamheid
maakt soms dat wij Gods naam misbruiken
doch n moment in 's Heren kracht
laat weer Zijn naam vol pracht ontluiken
aan jou de keus welk woord je spreekt
en welke naam je dan zult prijzen
aan jou de taak je eigen naam
als kind van God blij te bewijzen

draag z Gods onvolprezen naam
met eerbied over alle grenzen
en toon Zijn wonderbare macht
Zijn scheppingskracht aan alle mensen
een uitgestoken hand, een woord
met vreugd en vriend'lijkheid omgeven
laat ook in deze bange tijd
de naam van onze Vader leven

de wereld wacht op jou, op mij
het is een vloek wanneer wij zwijgen
spreek in de naam van Hem die leeft
opdat er velen hulp verkrijgen
laat Vaders naam zolang je leeft
hoog in je heilig vaandel lichten
dan kun je in diezelfde naam
de eens gegeven taak verrichten

fd

home