een wonder

misschien zie je straks wel een wonder
ineens zonder dat je het dacht
terwijl je er dagen en nachten
vertwijfeld vaak op hebt gewacht
misschien breekt de hemel wijd open
mag je iets van Gods grootheid zien
waarop je niet meer durfde hopen
zo'n wonder komt straks wel misschien

misschien zie je straks wel een wonder
als 't zonlicht er even zal zijn
een lief'lijk gebaar of de streling
van 'n kind voor je schrijnende pijn
misschien een woord recht uit de hoge
een bericht dat God aan je schreef
waarmee Hij voor altijd wil zeggen:
Mijn liefste, vergeet niet, Ik leef!

misschien zie je straks wel het wonder
waarom ik voor jou heb gevraagd
iets dat je weer hemelhoog optilt
en over de zorgen heendraagt
naar 'n land van verlossing en vrede
waar je even, even mag zijn
misschien schenkt God jou uit de hoge
een blik op de hemel in 't klein

  fd

home