des levens lente

kom, in des levens lente
werkend met al je kracht
blijmoedig and'ren tonend
wat God jou heeft gebracht
niet met wat loze woorden
noch met een strak gelaat
maar met een hart dat vreugd'vol
alles te boven gaat

kom, in des levens lente
dienend vol lust en moed
enthousiast vertellend
wat Vader voor jou doet
zeg, die vertwijfeld vragen
of God nog werk'lijk leeft
dat Hij, de bron der liefde,
liefde, slechts liefde geeft

kom, in des levens lente
het is de moeite waard
overal te vertolken
wat God jou openbaart
vrees niet wat je zult zeggen
Ik, spreekt de Heer, geef kracht
't wonder te openbaren
waarop je naaste wacht

fd

home