Jezus komt nabij!

Jezus komt nabij
elke dag iets dichter!
met die troost in mij
wordt mijn voetstap lichter
en mijn blik gaat blij
opgericht naar boven
Jezus komt nabij!
dat mag ik geloven

 Jezus komt nabij!
dit zal mij versterken
vreugdevol en blij
aan mijzelf te werken
om als koningskind
metterdaad te leven
liefdevol gezind
and'ren licht te geven

Jezus komt nabij!
'k zie de neev'len zwichten
en voor u en mij
't morgenrood reeds lichten
van een nieuwe dag
zonder angst en zorgen
die'k beleven mag
eeuwig, welgeborgen

fd

home