samen vluchten

je hoeft beslist niet ver te zoeken
om vluchtelingen te zien gaan

want dikwijls zonder veel te zeggen
komen ze zomaar voor je staan
je zou het eig'lijk niet vermoeden
wanneer je hen zelfs lachen ziet
maar blijf je in hun ogen kijken
dan vluchten zij in stil verdriet

je ziet er die zichzelf ontvluchten
als bange prooien in de nacht
omdat een pijnigende wanhoop
hen aan de rand van d'afgrond bracht
weer and'ren vluchten in 't verleden
hun vreugde is voorbij en ver
en velen gaan vermoeid, verslagen
als opgejaagden her en der

je hoeft beslist niet ver te zoeken
maar doe je er ook echt iets aan
of laat je ze met angst en twijfel
als vluchtelingen verdergaan?
grijp eens die kille, stramme handen
deel zo hun ongewilde lot
en zeg: mijn kind, wij vluchten samen
met al je bange zorg tot God!

fd

home